+36-30-934-8310
kalibra59@kalibra59.hu
2000. Szentendre, Kőzúzó köz 10.

 
 

Mérésügyi fogalmak,

a vonatkozó szabványok, törvények és ajánlások felhasználásával

 

Kalibrálás: Azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel előre meghatározott feltételek mellett megállapítható az összefüggés egy mérőeszköz ( vagy mérőrendszer) értékmutatása, illetve egy mértéknek (anyagmintának) tulajdonított érték, és a mérendő mennyiség etalonnal reprodukált vagy mért értéke között. (VIM)
Megjegyzés: A kalibrálásról Kalibrálási bizonyítvány készül, amelynek tartalmát az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány előírja.

Vizsgálat: Azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel előre meghatározott kondíciók mellett megállapítható az összefüggés egy mérőberendezés paraméterei és a vele szemben támasztott követelmények között.
Megjegyzés: A kalibrálással ellentétben vizsgálatkor nem minden esetben beszélünk konkrét értékekről. Előfordul, hogy a vizsgált berendezésnek egy tartománynak, esetleg alsó, vagy felső határértéknek kell megfelelnie. A vizsgálatról vizsgálati jegyzőkönyv készül, amelynek tartalmát az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány előírja.

Hitelesítés: megfelelőség értékelési eljárás, melynek eredménye a hitelesítési jel felvitele és/vagy a hitelesítési bizonyítvány kiadása. (MSZ EN ISO/IEC 17000:2004 fogalomtár)
Megjegyzés:
hatósági vizsgálat, melyet Magyarországon kizárólag a BFKH MMFF ( régebben OMH, majd MKEH ) és kirendeltségei végezhetnek. Kötelező hitelesítés alá azok az eszközök tartoznak, melyeket kereskedelmi forgalomban valamilyen elszámolásra használnak. (Például, postai és közért mérlegek, üzemanyag töltő állomások mérőórái, háztartási víz, gáz és villany fogyasztás mérők…) Ezeknek az eszközöknek a listáját az 1991. évi XLV. mérésügyről szóló törvény IV fejezete tartalmazza.

Joghatással járó mérés: Olyan mérések, melyek mennyiségi, vagy minőségi tanúsításra, igazolásra szolgálnak.
Megjegyzés:
Az érintésvédelmi felülvizsgálatok joghatással járó mérések, amelyeket kalibrált mérőeszközzel kell végezni. Bővebben az 1991. évi XLV. mérésügyről szóló törvény III. fejezetében részletezve.

Akkreditálás: megfelelőség értékelő testületre (például kalibráló és vizsgáló laboratóriumok) vonatkozó, harmadik fél általi minősítés (akkreditálási eljárás), amely tartalmazza annak a hivatalos bizonyítását, hogy a testület felkészült adott megfelelőség értékelési feladatok (például kalibrálás és vizsgálat) ellátására.
Megjegyzés: Magyarországon ez a feladatot a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) látja el. Az akkreditálást 5 éves intervallumra kapják a laboratóriumok, amelyet a NAH az öt éves periódus alatt három alkalommal felülvizsgál. Az akkreditált laboratóriumokkal szemben támasztott követelményeket az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány tartalmazza.

Újrakalibrálási idő:
Hitelesítés esetén törvény határozza meg a hitelesítési bizonyítvány érvényességét és az időközi kalibrálásokat, a hitelesítés tárgyának függvényében.
Kalibrálás és vizsgálat során, a laboratóriumok a vevő kérésére javasolhatják az eszköz következő megfelelőség értékelésének ( kalibrálásának, vizsgálatának) idejét.
Az újrakalibrálási időt a vevő határozza meg, a következő tényezők és az ésszerűség figyelembevételével.
- felhasználás gyakorisága
- gyártói ajánlás
- beszállítói elvárások
- a kalibrálások közötti stabilitás mértéke
Mindezek mellett vegyük figyelembe, hogy a kalibrálási bizonyítvány a tulajdonos számára fontos, mivel ezzel tudja igazolni mérőeszköze megfelelt az elvárásoknak a két kalibrálás közötti időtartamban. Laboratóriumunk egy esetleg két évet ajánl, a mérőeszköztől függően.

Minősítés: A kalibráló és vizsgáló laboratóriumok a vevő kérésére és a vevő által megadott kritériumok alapján minősíthetik az adott mérőeszközt. A minősítést az ILAC-G8-3-2019 dokumentum alapján célszerű elvégezni (akkreditált laboratóriumok esetében követelmény).
A Kalibra Group kalibráló és vizsgáló laboratóriumai minden esetben az ILAC-G8-3-2019 előírásai szerint végzik a minősítést.
Minősítési kritérium lehet:
- gyártói specifikáció
- szabvány által meghatározott érték ( ahol értelmezhető)
- osztálypontosság
- vevő által meghatározott határ érték, esetleg százalékos eltérés
Az eszköz vagy mérési pont minősítése lehet:
Megfelelő: abban az esetben, ha az eltérés és a mérési bizonytalanság összege kisebb a megengedett értéknél.
Nem megfelelő: abban az esetben, ha az eltérés és a mérési bizonytalanság különbsége nagyobb a megengedett eltérésnél.
Nem minősíthető abban az esetben, ha az eltérés és a mérési bizonytalanság együttes figyelembe vételével nem dönthető el egyértelműen, hogy a mért érték megfelel vagy sem a megengedett értéknek, vagyis az eltérés és a mérési bizonytalanság együttes értéke meghaladja a megengedett értéket, azok különbsége azonban nem ( vagy fordítva). Ilyen esetekben a vevő felelőssége az adott mérési pont alapján minősíteni a mérőeszközt. Általánosan elfogadott, hogy amennyiben az eltérés önmagában nem haladja meg a megengedett értéket, csak a mérési bizonytalansággal együtt, akkor Megfelelőnek ítélhető, amennyiben az eltérés önmagában meghaladja a megengedett értéket, csak a mérési bizonytalanság és az eltérés különbsége nem, akkor Nem megfelelőnek tekinthető. (ILAC-G8-3-2019 (2.7))
A vevőnek azonban minden esetben írásban kell lefektetnie igényét a minősítés elvégzésére és feltüntetésére a kalibrálási bizonyítványban.

Mérési bizonytalanság: A mérési eredményhez társított paraméter, amely a mérendő mennyiségnek megalapozottan tulajdonítható értékek szóródását jellemzi. (VIM)
Megjegyzés: Olyan tényezők összessége, amelyek valamilyen forrásból ismertek és a mérés eredményét számottevően befolyásolják. Például etalonok kalibrálásából és stabilitásából eredő bizonytalansági tényező, egyes környezeti paraméterek, mérendő eszköz kijelzéséből, vagy működéséből adódó tényezők. A mérési bizonytalanság meghatározását kalibráló laboratóriumok esetében az EA-4/02, vizsgáló laboratóriumok esetében a EA-4/16 dokumentumok tartalmazzák.

Eltérés (hiba): A mérési eredmény mínusz a mérendő mennyiség valódi értéke. (VIM)
Megjegyzés: A gyakorlatban: a mérendő eszköz értéke (mért érték vagy UUT érték) mínusz, az etalonnal reprodukált vagy mért érték (helyes érték vagy etalon érték).

Visszavezethetőség: A kalibráló és vizsgáló laboratóriumok minden, a mérések során felhasznált etalon és egyéb mérőeszközüket kalibrálják, vagy kalibráltatják. Ezeket a kalibrálásokat nemzeti, vagy nemzetközi etalonokra vezetik vissza, a kalibrálási láncnak folytonosnak kell lennie.

 

Website by Netprofi
Oldaltérkép